PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID

Mijn Marketing Bureau verwerkt voor zijn dienstverlening
gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens
onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een
geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld
een naam of e-mailadres. Mijn Marketing Bureau gebruikt
deze gegevens om bijvoorbeeld klanten per e-mail, telefonisch of
per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook
gebruikt Mijn Marketing Bureau deze persoonsgegevens om
klanten te informeren over producten en diensten. Mijn
Marketing Bureau vraagt niet meer persoonsgegevens dan
noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Mijn Marketing Bureau
gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze
niet. Mijn Marketing Bureau geeft de door zijn klanten verstrekte
persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor
de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is
voor Mijn Marketing Bureau om gegevens te delen of bij
expliciete toestemming. Mijn Marketing Bureau sluit niet uit dat
zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze
privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Mijn Marketing
Bureau adviseert klanten om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Mijn Marketing Bureau bewaart persoonsgegevens niet langer
dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden
gebruikt. Indien een samenwerkingsverband beëindigd wordt,
verwijdert Mijn Marketing Bureau de persoonsgegevens uiterlijk
vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten
langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om
informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval
bewaart Mijn Marketing Bureau de betreffende persoonsgegevens
zolang als de wet voorschrijft.

BEVEILIGING EN AANSPRAKELIJKHEID
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
te voorkomen en te beperken heeft Mijn Marketing
Bureau beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde
website. Mijn Marketing Bureau aanvaardt geen aansprakelijkheid,
ook niet op (onbewust) lekken van data.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van
derden die door middel van links met de Mijn Marketing Bureau
website zijn verbonden. Mijn Marketing Bureau kan niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

INZAGE, WIJZIGEN, VERWIJDERING, KLACHTEN, GEEN
PRIJS STELT OP VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Voor vragen over het privacybeleid van Mijn Marketing Bureau,
of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u contact met Mijn Marketing
Bureau opnemen via [email protected] Indien u op
verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit ook
via dit [email protected] aangeven. Indien u uw
e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen
van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden
om u te informeren over voor u relevante en interessante
gelijksoortige producten en diensten van Mijn Marketing Bureau.
Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment
afmelden via [email protected] Onder alle nieuwsberichten
staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.

COOKIEBELEID
Bij het gebruik van deze website kunnen Mijn Marketing Bureau
of derden informatie over het gebruik van deze website
verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine
bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw
computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald
websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die
onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan
worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren.
Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair
zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven.
De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Mijn
Marketing Bureau niet met derden.

VERWIJDEREN EN WEIGEREN VAN COOKIES
In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen.
Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u
het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te
verwijderen
en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u
cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle
mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft
het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor
de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.
Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/
telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(
en) zo vaak als nodig te herhalen.

WIJZIGING VAN DEZE VERKLARINGEN
Mijn Marketing Bureau behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring.
Elke aanpassing zal Mijn Marketing Bureau op deze
pagina publiceren. Laatst aangepast op 30 april 2020.